Page vide

Page vide
Page vide


Page vide
Page vide
Page vide
Page vide
Page vide


Page vide

COMMANDEZ

VIA L'APPBESTEL VIA DE APPBETALING BANKKAART IN DE TAXICASH BETALENBETALEN MET CHEQUEKWALITEITSDIENST

Vervoeg ons op Facebook

   ©  Victor Cab 2016

02/425.25.25

Wie zijn wij  ?


Victor Cab is een applicatie opgericht door de président van de FeBet (Belgische Federatie van de Taxi’s) alsook door professionals uit de sector van de Brusselse taxi’s met een


minimum van 30 jaar ondervinding. Een applicatie gemaakt rekening houdend met de verwachtingen van de gebruikers en de professionals.


De voertuigen zijn officiële taxi’s (alle licenties zijn geleverd door het Ministerie van Mobiliteit van de régio Brussel-hoofdstad).


De dienstvoertuigen hebben de volgende karakteristieken :

  


De bestuurders hebben een certificaat van capaciteit die hun toelaat om hun beroep uit te oefenen. Om dit certificaat te bekomen moeten de kandidaten slagen in een reeks


van gedragstesten, een autocontrole cursus (in de speciale faciliteiten van Peugot), een theoretisch examen en een deel praktisch. Zij moeten jaarlijks hun uittreksel van goed


gedrag en zeden (strafregister) hernieuwen. De bestuurders hebben namelijk als doel het verwerven en verbeteren van hun kennis ten opzichte van het vervoer van personen


naar hun bestemming, in alle veiligheid, het aanpassen van hun rijgedrag en rekening houdend met de te vervoeren personen (toeristen, personen met een beperkte


mobiliteit…)


De applicatie biedt een veelvuldigheid van diensten aan :

  


U komt met de trein of met het vliegtuig aan in België ? Bestel uw Victor Cab bij uw aankomst.


IN ALLE STATIONS EN VLIEGHAVENS VAN BELGIE


Vlieghavens :

  


Stations :

  


Victor Cab